Giới thiệu dự án Từ Điển Mở Tiếng Việt
Open Vietnamese Dictionaries Project

 • Lời nói đầu
  Dự án từ điển tiếng Việt miên phí (Free Vietnamese Dictionary Project - FVDP) được thực hiện từ năm 1997. Rất nhiều người đã đóng góp cho dự án, trong đó đáng kể nhất là Nguyen Tien Dzung, Pham Phuong Toan, To Long Thanh, Tran Cong So, và Ho Ngoc Duc. Từ năm 1998 đến nay, dự án tiếp tục được thực hiện bởi anh Hồ Ngọc Đức. Địa chỉ chính thức của dự án tại đây: http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/Dict/. Tuy nhiên từ đầu năm 2005 đến nay, dự án đã chững lại có thể do anh Hồ Ngọc Đức quá bận bịu cho công việc giảng dạy. Dự án Từ điển mở tiếng Việt (Open Vietnamese Dictionaries Project - OVDP) là bước phát triển tiếp theo không chính thức của dự án Từ điển tiếng việt miễn phí của anh Hồ Ngọc Đức. Dự án này được khởi động bởi Trần Bình An (tran.binhan@gmail.com). Hiện tôi đang liên lạc với anh Hồ Ngọc Đức xin phép được chuyển dự án này thành dự án chính thức tiếp theo của dự án Từ Điển Tiếng Việt Miễn Phí.
 • Mục đích của dự án
  Mục đích chính của dự án là tạo ra các bộ từ điển hoàn chỉnh giữa các ngoại ngữ được dùng phổ biến ở Việt Nam và tiếng việt. Các dữ liệu này sẽ thường xuyên được cung cấp trên trang chủ của dự án cho các nhà phát triển phần mềm theo bản quyền GPL. Các nhà phát triển phần mềm được khuyến khích sử dụng các bộ dữ liệu của dự án nhằm tạo ra các phần mềm từ điển hữu ích dành cho người Việt Nam.
 • Dữ liệu của dự án
  Dữ liệu của dự án được lấy một phần của dự án Free Vietnamese Dictionary Project. Các bộ từ điển này là: Anh - Việt, Việt - Anh, Pháp - Việt, Việt - Pháp, Đức - Việt, Việt - Đức, Nga - Việt, Nauy - Việt.
  Các bộ từ điển được bổ xung thêm bởi dự án OVDP là: Nhật - Việt, Trung - Việt, Hàn - Việt, Séc - Việt, Tây Ban Nha - Việt
  Tuy nhiên trong các bộ từ điển này, chỉ có các bộ Anh - Việt, Việt - Anh, Pháp - Việt, Việt - Pháp, Nga - Việt được thực hiện bằng tay. Các bộ từ điển còn lại được thực hiện bằng máy theo phương pháp bắc cầu do đó nghĩa của các từ sẽ thiếu chính xác. Như tên dự án đã nói rõ, các bộ từ điển hoàn toàn mở để người dùng có thể thay đổi, chỉnh sửa nhằm mục đích cuối cùng là có các bộ dữ liệu hoàn chỉnh nhất, chính xác nhất.
 • Kế hoạch phát triển
  Bổ xung bộ từ điển của một số ngôn ngữ Ý, Bồ Đào Nha. Liên kết với trang http://vi.wiktionary.org để xuất bản các bộ từ điển tiếng việt ra các ngôn ngữ khác.
 • Liên lạc
  Mọi liên lạc, đóng góp ý kiến xin gửi về địa chỉ thư điện tử tudientiengviet.net@gmail.com - tudientiengviet_net@yahoo.com.vn - YM ID: tudientiengviet_net